منابع آموزشي

منابع آموزشی دوره تخصصی کلینیک فروش – ۱۶ اسفند ماه ۱۳۹۲

شنبه 8 مارس 2014 | 1,886 بازدید

منابع آموزشی دوره تخصصی کلینیک فروش دوم اسفند ماه ۱۳۹۲ / دوره اختصاصی/ موسسه فرهنگی موعود عزیزان شرکت کننده در دوره فوق حداکثر می‌توانند تا تاریخ ۲۴ اسفند ماه ۹۲ برای دانلود منابع آموزشی به این صفحه مراجعه فرمایید. نتایج نظرسنجی از دوره

منابع آموزشی دوره تخصصی زبان بدن – ۱۵-۱۲-۱۳۹۲

جمعه 7 مارس 2014 | 2,409 بازدید

منابع آموزشی دوره تخصصی زبان بدن ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۲ / دوره اختصاصی/ موسسه فرهنگی موعود عزیزان شرکت کننده در دوره فوق حداکثر می‌توانند تا تاریخ ۲۴ اسفند ماه ۹۲ برای دانلود منابع آموزشی به این صفحه مراجعه فرمایید. نتایج نظرسنجی از دوره

منابع آموزشی دوره تخصصی کلینیک فروش – ۲ اسفند ماه ۱۳۹۲

شنبه 22 فوریه 2014 | 2,002 بازدید

منابع آموزشی دوره تخصصی کلینیک فروش دوم اسفند ماه ۱۳۹۲ / دوره اختصاصی/ موسسه فرهنگی موعود عزیزان شرکت کننده در دوره فوق حداکثر می‌توانند تا تاریخ هشتم اسفند ماه ۹۲ برای دانلود منابع آموزشی به این صفحه مراجعه فرمایید. نتایج نظرسنجی دوره

منابع آموزشی دوره تخصصی کلینیک فروش – ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۲

جمعه 14 فوریه 2014 | 1,881 بازدید

منابع آموزشی دوره تخصصی کلینیک فروش بیست و پنجم بهمن ماه ۱۳۹۲ / دوره اختصاصی/ موسسه فرهنگی موعود عزیزان شرکت کننده در دوره فوق حداکثر می‌توانند تا تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۹۲ برای دانلود منابع آموزشی به این صفحه مراجعه فرمایید. نتایج نظرسنجی دوره

منابع آموزشی دوره تخصصی کلینیک فروش – هجدهم بهمن ماه ۱۳۹۲

شنبه 8 فوریه 2014 | 1,683 بازدید

منابع آموزشی دوره تخصصی کلینیک فروش هجدهم بهمن ماه ۱۳۹۲ / دوره اختصاصی/ موسسه فرهنگی موعود عزیزان شرکت کننده در دوره فوق حداکثر می‌توانند تا تاریخ ۲۴ بهمن ماه ۹۲ برای دانلود منابع آموزشی به این صفحه مراجعه فرمایید. نتایج نظرسنجی دوره

منابع آموزشی دوره تخصصی کلینیک فروش – یازدهم بهمن ماه ۱۳۹۲

شنبه 1 فوریه 2014 | 1,821 بازدید

منابع آموزشی دوره تخصصی کلینیک فروش یازدهم بهمن ماه ۱۳۹۲ / دوره اختصاصی/ موسسه فرهنگی موعود عزیزان شرکت کننده در دوره فوق حداکثر می‌توانند تا تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۹۲ برای دانلود منابع آموزشی به این صفحه مراجعه فرمایید.

کارگاه ودوره‌های آموزشی تخصصی

در راستاي معرفي دوره‌هاي آموزشي كلينيك فروش همايش‌هايي توسط اين موسسه برگزار مي‌گردد كه هنرجويان و صاحبان مشاغل ضمن آشنايي با محتواي دوره‌ي آموزشي، مي‌توانند در انتخاب بهترين زمان براي حضور در دوره‌ها تصميم‌گيري مناسب‌تري داشته باشند.

برای ثبت نام اولیه، در دوره‌های آموزشی فرم مقابل را پر کنید :