منابع آموزشي

منابع آموزشی دوره تخصصی کلینیک فروش – ‌۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۴

شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۴ | 1,056 بازدید

منابع آموزشی دوره تخصصی کلینیک فروش سیزدهم شهریور ماه ۱۳۹۴ / دوره اختصاصی / مشهد / موسسه فرهنگی موعود عزیزان شرکت کننده در دوره فوق حداکثر می‌توانند تا تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۹۴ برای دانلود منابع آموزشی به این صفحه مراجعه فرمایید. تصاویر مربوط به دوره نظرسنجی دوره

منابع آموزشی دوره تخصصی کلینیک فروش – ‌۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۴

شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۴ | 840 بازدید

منابع آموزشی دوره تخصصی کلینیک فروش شانزدهم مرداد ماه ۱۳۹۴ / دوره اختصاصی / استان هرمزگان / بندرعباس عزیزان شرکت کننده در دوره فوق حداکثر می‌توانند تا تاریخ ۳۰ مرداد ماه ۹۴ برای دانلود منابع آموزشی به این صفحه مراجعه فرمایید. تصاویر مربوط به دوره

منابع آموزشی دوره تخصصی زبان بدن – ۲۲-۰۲-۱۳۹۴

سه شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ | 1,050 بازدید

منابع آموزشی دوره تخصصی زبان بدن ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ / دوره اختصاصی/ پارک علم و فناوری خراسان رضوی عزیزان شرکت کننده در دوره فوق حداکثر می‌توانند تا تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۹۴ برای دانلود منابع آموزشی به این صفحه مراجعه فرمایید. تصاویر مربوط به دوره نتایج نظرسنجی از دوره

منابع آموزشی دوره تخصصی کلینیک فروش – ‌۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ | 972 بازدید

منابع آموزشی دوره تخصصی کلینیک فروش چهارم اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ / دوره اختصاصی / موسسه فرهنگی موعود عزیزان شرکت کننده در دوره فوق حداکثر می‌توانند تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۹۴ برای دانلود منابع آموزشی به این صفحه مراجعه فرمایید. نتایج نظرسنجی دوره تصاویر مربوط به دوره

منابع آموزشی دوره تخصصی کلینیک فروش – ‌۸ اسفند ماه ۱۳۹۳

شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۳ | 876 بازدید

منابع آموزشی دوره تخصصی کلینیک فروش هشتم اسفند ماه ۱۳۹۳ / دوره اختصاصی / موسسه فرهنگی موعود عزیزان شرکت کننده در دوره فوق حداکثر می‌توانند تا تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۹۳ برای دانلود منابع آموزشی به این صفحه مراجعه فرمایید. نتایج نظرسنجی دوره تصاویر مربوط به دوره

منابع آموزشی دوره تخصصی کلینیک فروش – ‌۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۳

جمعه ۱۰ بهمن ۱۳۹۳ | 834 بازدید

منابع آموزشی دوره تخصصی کلینیک فروش دهم بهمن ماه ۱۳۹۳ / دوره اختصاصی / موسسه فرهنگی موعود عزیزان شرکت کننده در دوره فوق حداکثر می‌توانند تا تاریخ ۲۰ بهمن ماه ۹۳ برای دانلود منابع آموزشی به این صفحه مراجعه فرمایید. نتایج نظرسنجی دوره تصاویر مربوط به دوره

منابع آموزشی دوره تخصصی کلینیک فروش – ‌۱۴ آذر ماه ۱۳۹۳

شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۳ | 653 بازدید

منابع آموزشی دوره تخصصی کلینیک فروش چهاردهم آذر ماه ۱۳۹۳ / دوره اختصاصی / موسسه فرهنگی موعود عزیزان شرکت کننده در دوره فوق حداکثر می‌توانند تا تاریخ ۲۷ آذر ماه ۹۳ برای دانلود منابع آموزشی به این صفحه مراجعه فرمایید. نتایج نظرسنجی دوره تصاویر مربوط به دوره

منابع آموزشی دوره تخصصی کلینیک فروش – ‌۲۳ آبان ماه ۱۳۹۳

جمعه ۲۳ آبان ۱۳۹۳ | 734 بازدید

منابع آموزشی دوره تخصصی کلینیک فروش بیست و سوم آبان ماه ۱۳۹۳ / دوره اختصاصی / موسسه فرهنگی موعود عزیزان شرکت کننده در دوره فوق حداکثر می‌توانند تا تاریخ ۵ آذر ماه ۹۳ برای دانلود منابع آموزشی به این صفحه مراجعه فرمایید. نتایج نظرسنجی دوره تصاویر مربوط به دوره 

منابع آموزشی دوره تخصصی کلینیک فروش – ‌۲ آبان ماه ۱۳۹۳

یکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۳ | 982 بازدید

منابع آموزشی دوره تخصصی کلینیک فروش دوم آبان ماه ۱۳۹۳ / دوره اختصاصی / موسسه فرهنگی موعود عزیزان شرکت کننده در دوره فوق حداکثر می‌توانند تا تاریخ ۱۵ آبان ماه ۹۳ برای دانلود منابع آموزشی به این صفحه مراجعه فرمایید. نتایج نظرسنجی دوره تصاویر مربوط به دوره

منابع آموزشی دوره تخصصی کلینیک فروش – ‌۱۱ مهر ماه ۱۳۹۳

جمعه ۱۱ مهر ۱۳۹۳ | 985 بازدید

منابع آموزشی دوره تخصصی کلینیک فروش یازدهم مهر ماه ۱۳۹۳ /  موسسه فرهنگی موعود عزیزان شرکت کننده در دوره فوق حداکثر می‌توانند تا تاریخ ۲۰  مهر ماه ۹۳ برای دانلود منابع آموزشی به این صفحه مراجعه فرمایید. نتایج نظرسنجی دوره تصاویر مربوط به دوره

کارگاه ودوره‌های آموزشی تخصصی

در راستاي معرفي دوره‌هاي آموزشي كلينيك فروش همايش‌هايي توسط اين موسسه برگزار مي‌گردد كه هنرجويان و صاحبان مشاغل ضمن آشنايي با محتواي دوره‌ي آموزشي، مي‌توانند در انتخاب بهترين زمان براي حضور در دوره‌ها تصميم‌گيري مناسب‌تري داشته باشند.

برای ثبت نام اولیه، در دوره‌های آموزشی فرم مقابل را پر کنید :