چگونه برای شرکت خود یک شرح ماموریت بنویسیم؟

دوشنبه 27 ژانویه 2014 | 2,287 بازدید

هر سازمانی یک ماموریت، هدف و دلیلی برای حضور در بازار دارد. اغلب یک ماموریت عنوان می‌کند که چرا یک سازمان به وجود آمده است. بیانیه ماموریت گویای هدف شرکت است. سازمان باید ماموریت خود را بر پایه ی ” شایستگی‌های ممتاز ” بگذارد، از این رو مدیریت نباید ماموریت سازمان را بسیار محدود یا بسیار وسیع و گسترده تعریف کند‌.

اجزاء تشکیل دهنده‌ی ماموریت سازمان‌:

مشتریان: مشتریان مورد نظر ما چه کسانی هستند‌؟

  1. محصولات یا خدمات: محصولات یا خدمات عمده شرکت چیست‌؟
  2. بازارها: از نظر جغرافیایی، شرکت‌ها در کجا رقابت می کنند‌؟
  3. فن‌آوری: آیا شرکت از فناوری پیشرفته استفاده می‌کند‌؟
  4. توجه به بقا رشد، سودآوری:  آیا شرکت برای رشد و سلامت مالی از تعهد لازم  برخوردار است؟
  5. فلسفه:  باورها، رشدها، ارزش‌ها ‌ و اولویت‌های اصلی شرکت چیست؟
  6. ویژگی ممتاز: شرکت دارای چه مزیت رقابتی یا شایستگی ممتاز است؟
  7. توجه به تصور مردم: آ یا شرکت نسبت به مسایل اجتماعی و محیطی واکنش مناسب نشان می‌دهد؟
  8. توجه به کارکنان:  آیا کارکنان به عنوان یک قلم دارایی ارزشمند برای شرکت تلقی می‌شوند؟

بسیاری ازسازمان‌ها بیانیه رسمی ماموریت خود را به گونه‌ای تهیه می‌کنند که به این پرسش‌ها پاسخ دهد. با گذشت زمان و رشد سازمان‌، توسعه‌ی بازارها و محصولات ، ماموریت تا حدی شفافیت خود را از دست می‌دهد. بنابراین تالیف یک بیانیه رسمی سازمانی به صورت  یک ” دست نامریی ” درآمده که افراد را در سازمان رهنمون می‌سازد.

کارگاه و دوره‌های آموزشی تخصصی

در راستاي معرفي دوره‌هاي آموزشي كلينيك فروش همايش‌هايي توسط اين موسسه برگزار مي‌گردد كه هنرجويان و صاحبان مشاغل ضمن آشنايي با محتواي دوره‌ي آموزشي، مي‌توانند در انتخاب بهترين زمان براي حضور در دوره‌ها تصميم‌گيري مناسب‌تري داشته باشند.

برای ثبت نام اولیه، در دوره‌های آموزشی فرم مقابل را پر کنید :