قوانین ۲۲ گانه تغییرناپذیر در حوزه بازاریابی

شنبه 16 نوامبر 2013 | 2,180 بازدید

۱:قانون رهبری (اول بودن بهتر از برتر بودن است.)

۲:قانون طبقه (اگر در یک طبقه نمی‌توانید اول باشید، طبقه دیگری درست کنید که در آن اول باشید.)

۳:قانون ذهن (‌وارد شدن به دنیای ذهن مشتریان بهتر از ورود به بازار است.)

۴:قانون تصورات (بازاریابی جنگ محصولات نیست، جنگ تصورات است.)

۵:قانون توجه (اثرگذارترین مفهوم در بازاریابی، داشتن کلمه‌ای در ذهن مشتریان است.)

۶:قانون انحصار (‌دو شرکت نمی‌توانند یک کلمه مشترک در ذهن مشتری داشته باشند.)

۷:قانون نردبان (استراتژی مورد استفاده شما، به پله‌ای بستگی دارد که در نردبان روی آن ایستاده‌اید.)

۸:قانون مسابقه دو نفره (در بلند مدت هر بازاری به محل مسابقه دو اسب تبدیل می‌شود.)

۹:قانون عکس (اگر هدفتان جایگاه دوم است، استراتژی شما را رهبر بازار تعیین می‌کند.)

۱۰:قانون تقسیم (در طول زمان هر مقوله‌ای، به دو یا چند مقوله تبدیل می‌شود.)

۱۱:قانون چشم انداز (آثار بازاریابی در گستره زمان نمایان می‌شود.)

۱۲:قانون توسعه خط (فشار غیر قابل مقاومت یبرای توسعه محصولات با نام تجاری پیشین وجود دارد.)

۱۳:قانون قربانی (برای به دست آوردن چیزی، به ناچار باید چیز دیگری را از دست بدهید.)

۱۴:قانون ویژگی ها (در برابر هر ویژگی، یک ویژگی اثر‌گذار دیگر وجود دارد.)

۱۵:قانون صداقت (هنگامی که شما امتیاز منفی را می‌پذیرید، مشتری یک امتیاز مثبت به شما می‌دهد.)

۱۶:قانون حرکت جسورانه (در هر موقعیت، تنها یک حرکت نتیجه غایی را تعیین می‌کند.)

۱۷:قانون غیر‌قابل پیش‌بینی بودن (اگر نتوانید برنامه رقبای خود را بنویسید، نمی‌توانید آینده را پیش‌بینی کنید.)

۱۸:قانون موفقیت (موفقیت معمولا غرور می‌آفریند و غرور به شکست می‌انجامد.)

۱۹:قانون شکست (باید در انتظار شکست بود و آن را پذیرفت.)

۲۰:قانون سر و صدا (شرایط در بیشتر موارد بر عکس چیزی است که در مطبوعات درج می‌شود.)

۲۱:قانون شدت (برنامه‌های موفق مبتنی بر مد نیستند، بلکه بر پایه روند‌ها تنظیم می‌شوند.)

۲۲:قانون منابع (بدون پول کافی هیچ ایده‌ای به نتیجه نمی‌رسد.)

کارگاه و دوره‌های آموزشی تخصصی

در راستاي معرفي دوره‌هاي آموزشي كلينيك فروش همايش‌هايي توسط اين موسسه برگزار مي‌گردد كه هنرجويان و صاحبان مشاغل ضمن آشنايي با محتواي دوره‌ي آموزشي، مي‌توانند در انتخاب بهترين زمان براي حضور در دوره‌ها تصميم‌گيري مناسب‌تري داشته باشند.

برای ثبت نام اولیه، در دوره‌های آموزشی فرم مقابل را پر کنید :