ده توصیه برای اینکه مشتریان خود را از دست بدهید.

شنبه 16 نوامبر 2013 | 2,062 بازدید

۱- از سابقه خـودتان و دیگران چیزی یاد نـگیرید. اگر مصمم هستید که مشتریان خود را از دست دهید، لطفاً هیچ تغییری در رفتار و کردارتان بعـمل نیاورید. دقیقاً مثل تمام سال‌های گذشته رفـتار کنید. لزومی نـدارد که از گذشته یاد بـگیرید. یادگیری از گذشته و تبدیل سابقه به تجربه، مختص مغازه‌داران  و شاگرد مـغازه‌هایی است که می‌خواهـند موفق‌تر از گذشـته باشند.

۲- به فرهنگ مشتریان خود احترام نگذارید. چه اهمیتی دارد که فرهنگ مشتریان از استان‌ها و قوم‌های مختلف را بشناسید. لزومی ندارد به فـرهنگ آنان احترام بگذارید، برای آنان قیافه بگیرید و نـشان دهید که ما پایتخت‌نشـین‌ها از آنان برتریم. توجه به فرهنگ مشتریان و احترام به آن‌ها نیز مختص مغازه‌داران و شاگردهایی است که می‌خواهند کسب‌وکار بهتری نسبت به گذشته داشته باشند.

۳- تا می‌توانید با مشتری به صورت خشک و سرد رفتار کنید. نوع نگاهتان به آنان از بـالا به پایین باشد. مشتریان‌تان را ریز ببینیـد، به این صـورت شأن و جایـگاه خـود را به رخ آنـان می‌کشانید. گرم و صـمیمی و همراه با تواضع رفتار کردن نیز مختص مغازه‌داران و شاگردهایی است که می‌خواهند مشتریان خود را حفظ کنند و آنها را خشنود سازند.

۴- مشتری را معطل کنید. استرس آنان را بالا ببرید، به کسانی که تلفن می‌زنـند بگوئید حتماً بایـد مراجعه حضـوری داشته باشند. به این طریق در از دست دادن مشتری موفق خواهید بود. سریع راه انداختن مشـتریان با لبخند و احتـرام و پاسخ‌گویی شایسـته در پشت تلفن و رفتارهای از این قبیل نیـز مختص مغازه‌داران و شاگرد مغازه‌های مشتری‌مدار و مشتری‌نواز است.

۵- مغازه‌داران محترم که می‌خواهند مشتریان خود را از دستدهند شـاگردهای بدعنق را اسـتخدام کرده به آنان کم محلیکنند. حقوق شاگردهایشان را به موقع ندهند، هیچ نکته‌ای به  آنان آموزش ندهند و خلاصه به شاگردها بگویند که مشتریان هیچ ارزشی ندارند و باید حال آنان را بگیرند.  این راه فوق‌العاده‌ای برای از دست دادن مشتریان است. انتخاب شاگردهایی با روابـط عمومی بالا هـمراه با آداب معاشـرت و  آمـوزش شایسـته به آنان نیـز مختص مغازه‌دارانی اسـت که  می‌خواهند هر روز بهتر از دیروز باشند.

۶- به هیچ وجه از مشـتری عذرخواهی نکنید. هـمین که شما  مغازه‌دار هستید و شاگرد مغازه هستید، آنان باید از شما ممنون باشند. لـزومی ندارد برای اشـتباهات خودتان و بدقـولی‌ها و تأخیرات عذرخواهی کنید، معذرت‌خواهی نیز مختص مغازداران و شاگردهایی است که می‌خواهند مشتری‌نواز باشند و کسب و کار روبه‌رشدی داشته باشند.

۷- هیچ توجهی به کسبه دیگر نداشته باشید. چه لزومی دارد از  اخبار آنان مطلع باشید؟ شما در یک بازار صد در صد انحصاری قرار دارید و اصـلاً رقابتی وجود ندارد که بخـواهید از رفتار و  کردار رقبای خود مـطلع باشید. زیر نظر گرفتن اقدامات سایر  مغازه‌داران و یادگیری از آنان نیـز مختص آنهایی است که از  وضع موجود ناراضی هستند و می‌خواهند دنیای بهتری داشته  باشند و باور کرده‌اند که فضای کسب‌وکار رقابتی شده است.

۸- به همین درآمـدی که دارید راضی باشید. چرا می‌خواهید درآمد بیشتری داشته باشید؟ چرا باید محصـولات مختلفی را که می‌فروشید بشناسید؟ چرا باید زود به مغازه بیایید و مغازه‌تان تمیز و مرتب بوده، بوی نامطبوع ندهد؟ اصلاً چیدمان مطلوب برای چیست؟ راحت باشید و از همین وضع موجود کیف کنید. نارضایتی مثبت از وضع و تلاش برای افزایش درآمد و دست‌یابی به اهداف بزرگ‌تر و توجـه کافی به تمام جرئیات، نیز مختص مغازه‌داران موفق است.

۹-منفی‌باف باشید. نق بزنید. به هـمه بدبین باشید. بداخلاق  باشید. از کلام زیبا استفاده نکنید. رفتار تند داشته باشید. مگر شما می‌خواهید عالی باشید که به دنبال پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک هستید؟ این‌ها فقط مختص مغازداران و شاگردهایی است که می‌خواهند از زندگی کاری خویش لذت بیشتری برده و اعتبار بالایی داشته باشند تا مشتریان نه تنها خشنود باشند بلکه معرف آنان به دیگران هم باشند.

۱۰- قیمت‌های نامـطلوب و بیش از حـد بگذارید تا می‌توانیدگوش مشتری را ببرید. چه اهمیتی دارد که آنان راضی و خشنود باشند. اگر می‌خواهید آنان را از دست دهید، گران بفروشید و  اصلاً به فکر خرید مجدد آنان نباشید. رفتارهایی که با قیمت‌گذاری منصـفانه و مطلوب در حد عرف بازار هـمراه است نیز  مختص مغازه‌داران مشتری‌مدار است.

خلاصه کلام عالم عامل عاشق نباشید. چون عالم بودن مختص مغازه‌داران و شاگردهایی است که مرتب یاد می‌گیرند، کتاب خوانده و کلاس می‌روند. چـون می‌دانند که انسان های عالم و دانا به دانسته‌های خویش اکتفا نمی‌کنند. هم‌چنین عالم بودن یعنی اهل عمل و اجرا بودن، یعنی انسان کاری بودن و نهایتاً عاشق بودن. یعنی مشـتری را دوست داشتن، او را ولی نعمت خویش دانستن و هم‌چنین خود و همـکاران را دوست داشتن و از خدا شـاکر بودن بابت این همه نعمت‌هایی که به ما داده است. حالا شما می‌خواهید این توصیه‌ها را چگونه بکار ببرید؟ هرطور که بخواهید صاحب اختیار هستید. اما من امیدوارم عالم عامل عاشق باشید.

نویسنده: پرویز درگی

منبع: www.Dargi.ir

کارگاه و دوره‌های آموزشی تخصصی

در راستاي معرفي دوره‌هاي آموزشي كلينيك فروش همايش‌هايي توسط اين موسسه برگزار مي‌گردد كه هنرجويان و صاحبان مشاغل ضمن آشنايي با محتواي دوره‌ي آموزشي، مي‌توانند در انتخاب بهترين زمان براي حضور در دوره‌ها تصميم‌گيري مناسب‌تري داشته باشند.

برای ثبت نام اولیه، در دوره‌های آموزشی فرم مقابل را پر کنید :